124 Bossche. Van den). Zie Bosch. Bossche. [Van der Bosch], (Philips en Arent du) 1902. 2. ..Bossche”. (Jan van den) 1909. 153. „Bossche Veerhuis”. (Het) logement. 1908. 327. Bosschestraat. 1910. 376. Bosse. (Van) 1905. 375. Bosse. (J. D.) 1906. 389. Bosse. (Mevr. M. P. Bilders van) 1905. 86. Bossee. (Johannes) koopman. 1908. 220, 223, 228. Bossu, stadhouder. 1903. 155. Bossuit. (Anna van) 1907. 367, 373. Bossuit. (Heer van) 1907. 373. Bossy. (Gerrit Janss. van) 1908. 117. Bossy. (Johan) 1906. 134, 241. Bosterhuysen, letterkundige. 1908. 142. „Botelgier” ol' „bottelier” aan het hof van hertog Albrecht van Beieren. 1909. 157. Botermarkt. 1910. 276, 342. Boterstraat. 1910. 276, 277, 342. 1911. 201, 357. 361, 369. Beterhuis. (Het) 1908. 225. Boter-huis. (Het) te Leiden. 1908. 191. Botgorschek. (F.) 1909. 406. (n.). Bcthastraat. 1910. 361. Bothe. 1906. 390. Botler. (Barbara) 1908. 10', 50. Bottelrij der Poort. 1906. 28. Bottelarij. (Grafelijke) 1909. 114, 186. Bottelgierskamer en Bottelrie. 1901. 30. „Bottelgierskamer”. (Oude) 1901. 65. 1902. 39. Bottemanne. (Mgr. C. J. M.) Bisschop van Haarlem. 1901. 281, 283, 285.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1912 | | pagina 73