129 rekenmeester der 9 van Hollant. 1910. 27, 112. Brand in liet geb. der F-ransche Legatie 1782. 1895. 88. Brand op het hof. 1909. 43. Brand in het hotel de „Twee Steden” in 1895. 1908. 340. Brand van het Ministerie van Marine. 1904. 16. Brand in het Stadhouderlijk kwartier. 1902. 129, 130. Brand in de Teeken Academie. 1907. 135. Brand in de Vlamingstraat. 1889. 49. Brand in het Korte Voorhout, huis van Tromp, laatst bewoond door den Fransehen Procureur-Generaal Jac- quinot. 1898. 105, 109. Brand. (Mr. Caret Frederik) raad en Domeinen. 1903. 341, 412. Staten. 1901. 164. van den Venetiaan- Bracht. (Jan) 1910. 182, 213. Brackman. Affuitmaker. 1901. 168. Brackman. (Reynier) 1901. 157. Braeekel. (de Wed. van den heer) 1901. 134. Braeckel. (Adriaen Jacobsz. van) 1903. 56. Braeekel. (Egbert van) Advocaat. 1901. 187. Braeckel. (van) Raad van Braida. (Egidio) „maistre d’hotel”, sehen gezant. 1910. 103. Brakel. (Van) 1910. 246. Brakel. (Gravure van M.) 1905. 444. Brakel. (Joës van) kanunnik. 1903. 136. Brakel. (Mr. Paulus Hoyer van) 1908. 251. Brakel. (Jonker van) 1911. 143, 146. Brakel. (Pieter van) 1906. 203. Brakelstraat. (Van) 1910. 246, 360. Brakman. (Margareta) 1903. 275, 380. Bramsche. (Jhr.) 1900 94. Branchu. 1904. 404. Brand in de Financie

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1912 | | pagina 78