130 1909. den Haag. 1903. en te Hoorn. van Prins Willem A Brand. Mr. Jan Arnold) 1908. 251, 255. Brandelijn. (Robbert) 1907. 277. (n. 1). Branden in verschillende steden in Holland. 120. (n. 2). Brandenburch. (Prinses Douairière van) 1908. 153. Brandenburg. (Prins Filips van) 1901. 100 (n. 3). Brandenburg. (Frederik Wilhelm keurvorst v.) 1909. 386. Brandenburg. (Lodewijk de Romer, markgraaf van) 1909. 122. (n. 1). Brandenburg. (Otto markgraaf van) 1909. 122. (n. 1) 232. Brandenburgh. (Vorst van) 1900. 244. Brandewijnmakers. (Overeenk. tusschen twee) 1910. 16. Brandon. (J. H.) schilder. 1903. 190. Brandsloppen. 1910 282. Brandsenburg. (Van) kamerheer 1909. 373. Brandt. (Gerard) 1903. 58. Brandt. (Johannes) predikant te Nieuwkoop 1903. 52, 58. Brandt. (Kaspers) 1903. 59. Brandstraat. 1910. 361. Brandweer. (Haagsche) door G. de Wijs. 1892. 105. Brandweer (instelling van de) 1904. 18. „Brandwyck” „de huysinge v.” 1899. 375, 392. 1909. 383. Brans. (Dirk) 1903. 309. Brant. Directeur. 1901. 180. Brant. (Mr. Ewout) Burgemeester van 269, 349, 370. Brant. (Melchior) 1910. 85. „Brant-emmer geit”. (Het) 1908. 38. Brantwijck. (Anna van) 1902. 405.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1912 | | pagina 79