;<1 131 een regiment infanterie. v. w. Bras. (Mathijs) 1902. 310. Brasser. (Guillaume) 1907. 277. (n. 1). Brasser. (Willem) te Delft. 1903. 356. Brassers. (Alithea) 1903. 357. Braunin. (Anna) 1893. 13. Brauw. (Hugo de) kolonel van 1903. 305. Braxhoofden. (Steven van) cipier. 1906. 170, 242.- Bray. (Salomon de) schilder en bouwmeester. 1908. 140, 141, 164, 177. Brebis. (Elisabeth aux) 1903. 12. Brebis. (de Wed. van Framjois aux) 1903. 5, 21. Brechtel. (Hans Coenraad) zilversmid. 1894. 15 Breckel [Berekel]. (Icharius van) 1889. 55. Breckenheimer. (kunstschilder) decoratieschilder]1904. 360, 388. 1905. 53. Breekevelt. (Willem) 1908. 62. Breda. (Anthony van) 1908. 16, 65, 66. Breda. (Dirck Willemss. van) 1901. 118. Breda. (Elisabeth van) 1908. 65, 66. Breda. (Het kasteel te) 1908. 131. Breder. (Willem) 1901. 185. Bredero. (Maria) 1903. 429. Brederode. (Garel Alexander Thadeus Reinaldus en Alexander Garel Bartholomeus Lodewijk Graven van) 1890. 99. Brederode. (Grave van) 1901. 288. Brederode. (Erasmus van) 1902. 346 (n.). 1903. 100. brederode. (Brandschatting van Jhr. Framjoys van) 1907. 270. Bredrode. (de heer van) [Heer van LTsselstein]. 1901. 147.1902. 198. 1909. 125, 215, 264.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1912 | | pagina 80