136 van den) 1897. 166. 1903. 437 (n.). Brouckhoven. (Mr. Jacob van) 1897. 122. Brouwer. (Adriaen) 1908. 139. Brouwer. (Bert). [Architect], 1905. 341. 1908. 336. Brouwer. (Dirck) 1907. 286. Brouwer. (Sr. G.) 1907. 131. Brouwer. (J.) „Paleis Buitenrust”. 1906. 243. Brouwer. (Jan Joachimsz) 1903. 364, 379, 426, 452. Brouwer. (Mr. P. A. S. v. Limburg) 1906. 387. 1905. 260. Brouwer. (Pieter de) Notaris. 1901. 115. Brouwer. (Dr. Petrus) 1903. 411. Brouwer. (Ds. R. K.) 1904. 91. van den) koopman te Amsterdam. 1910 van Prins Frederik Hen van den) 1903. 337. (n. 2). van den) 1901. 187. den) commies van de Finantiën van Bronovo. (gesticht) 1904. 29. 1905. 22. Bronovo. (Mevr. [Jkvr.] S. K. de) 1904. 89. 1905. 22. Bions. (Matheus) mr. blikslager. 1908. 48. Bronsvelt. (Willem) Solliciteur. 1909. 7, 35-37. Brood-, koek- en banketbakkers gilde „St. Hubrecht”. 1902. 31. Brood- en Meelfabriek. 1904. 46, 277. Broodzetting. 1904. 267. Brouaert. (Thomas) thesaurier drik. 1902. 407. 1908/27, 100. Brouck. (Van den) cornet. 1910. 110. Brouck. (Hendrik Aelbrechts van den) borduurwercker. 1908. 108. Brouck. (Jan Gerritsz. Brouck. (Jan Arentss. Brouck. (Johan van de Staten van Holland. 1903. 283, 285, 408, 417. Brouck. (Pieter 105, 106. Brouck. (Walburch

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1912 | | pagina 85