139 van (Lodewijk Ernst hertog van Brunswijk. (Elisabeth van) 1902. 37. Brunswijk. (Graaf Christiaan van) 1909. 6, 33. Brunswijk. (Hertog Erik van) 1901. 143. 1903. 358. 1909. 408. 1911. 183, 256, 345. Brunswijk. (Het hotel van) 1908. 323, 324, 325. Brunswijk-Lunenburg. (Erfprins van). Journaal van Willem V. 1895. 29. Wolfenbuttel en Blan- Bruns wijk-Wolff enb uttel Bruhswijk-Wolffenbuttel. 1895. 8 v. w. Brunswijk Wolfenbuttel. 1908. 359. 1909. 80, 84, 366, 374. Brunswijk-Wolffenbuttel. (Prins Lodewijk van) 1900. 30, 32. Brunyer. (Marguente Frantjoise) 1911. 317. Brussel. (Grafelijk huis te) 1909. 145. Brusselaer. (Pieter) 1907. 381. „Brusselsch Koffiehuis”. (Het) 1906. 380. Bruweijs. (deken van de Molenstraatbuurt)1910. 158. Bruyn. (Adam de) „Schotsman”. 1911. 333. Bruyn Aelbrechtszoen. 1907. 286. Bruyn. (Cornelis de) 1902. 350. 1906. 135. Bruyn. (Frans Maertensz. de) 1909. 68, 70. Bruyn. (Mr. Jan de) 1903. 311. Bruyn. (Johannes de) 1911. 42, 43, 317. Bruyn. [Browne]. (Matheus de) 1901. 157. Bruyn. (Piet) 1909. 338. Bruyn. (Pietertgen Maertensdr.) 1911. 181. Bruyn, (de Solliciteur de) 1897. 143. zijn huwelijk met de dochter Brunswijk-Lunenburg, Prins van kenberg. (Karel II Hertog van) 1908. 359. (Hertog Ulrich v.) 1903. 399. (Hotel van den Hertog van)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1912 | | pagina 88