141 der) 1908. 120. „Buitenkist”. 1907. 211, 215, 218. Buitenplaatsen onder Rijswijk in de 18e eeuw. 1901. 329. Buitenplaatsen. Voorburgsche) door A. W. de Vink. 1903. 261. ..Buitenrust”. (Paleis) 1904. 29. 1905. 41. 1906. 243,376. „Buitenrust”, nu „Nieuw Vronesteyn”. 1903. 279, 280. Buitenwech, Heer van Nieuwkoop. (Jan de Bruyn van) 1908. 183. Bulkesteyn. (Vrouwe van) 1903. 325. Bulkley. 1907. 221. Bull. (A. J. de) dichter. 1909. 334, 347. Bulow. (Briederich, Wilhelm von) Russisch generaal. 1909. 400. Bulsingh. Agent. 1901. 179. Bultenaar. (Hertog Godfried de) 1910. 323. Buitenpaleis. 1905. 41. Bunge. (Van) oud Hoofd-inspecteur. 1905. 240. Bunschoten. (Anna Geertruy Jacoba Bosch Vrouwe van) 1903. 335, 382. Burch” (huis genaamd den) 1903. 432. 1910. 276. 1911. 216. Burch. (Van der) Agent. 1901. 189. Burch. (Van der) slager. 1911. 372. Burch (Adriaan van der) 1902. 359 (n. 3). 1911. 221, 351 Burch. (Adriaen Jansz van der) chirurgijn. 1901. 254. Burch. (Arye van der) 1895. 202. Burch. (Boudewijn van der) schoenm1'. 1902. 359 (n. 3). Burch. (Jonkvr. Cecilia van der) 1889. 97. Burch. Hendryck Krysteyaense van Burch. (Jacob van der) 1893. 110. Burch. (Jacob Adriaensz. van der) burgemeester van ’s Gravenhage. 1902. 359.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1912 | | pagina 90