145 10 Busso en Comp. (Nieuwe Antwerpsche postwagen van) 1909. 289, 294. Butendyck. (Reynier van) notarisklerk. 1909. 26, 52. Butlar. (Barbara) 1908. 10, 51. Buttingen en Zandvoort. (Heer van) 1901. 144. Buuren. (de erfgen. van Balthazar van) 1902. 214. Buuren. (Bernardus van) [Pastoor]. 1894. 138. 1901. 280. Buuren. (G. van) kastelein. 1906. 381. Buuren. (Joh. van) 1908. 327. Buuren. (G. L.) Kapelaan. 1901. 284. Buuren. (Willem van) 1907. 372, 373. Buurtfeest van 12 Sept. 1691, door W. Baron Snouckaert van Schauburg. 1895. 163. „Buwalda. [Café] 1906. 433. 1907. 225. Buweinekhausen. (H.) officier. 1910. 55. Buyes. (Mr. Jan Claesz) 1902. 324. Buyes. (Johan) Raad in den Hove. 1906. 113. Buyren. (Bartholomeus van) 1901. 177. Buyren. (Jacob van) 1910. 262. 1911. 219. Buyren. (Johannes van) 1911. 293. „Buys”. (De) 1903. 300, 304. Buys. (Aechgen Anthoenis) 1902. 399. Buys. (Mr. Berent Willem) raad Ordinaris in den Hoo- gen Raad. 1903. 290, 406. Buys. (Mr. J. F.) 1906. 356. Buys. (Jan) 1902. 364. Buys. (Jan Arentss) 1903. 407. Buys. (Johannis) makelaar te Amsterdam. 1903. 255. Buys. (Laurens) 1903. 325, 387. Buys. (M. S.) 1908. '266, 304. Buys. (Philips) 1901. 163.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1912 | | pagina 94