147 van de Staten Generaal. Mr. P. de) 1910. 134. den Raadsheer de) 1901. 137. Thierry de) Procureur in den Haag. Bye. (Mr. P. de) 1910. 134, 224. Bye. (Pater Adolphus de) 1895. 82. Bye. (Pieter de) Advocaat. 1901. 129. Bye. (Pompejus de) 1907. 152. Bye. (de Postmeester) 1901. 164. Bye. (de Wed. van Bye. (de Wed. van Bye. (Sebastiaan 1 1903. 282, 414. Bye. (Thomas de) wijnkooper te ’s Gravenhage. 1903. 340, 412. Bye. (Willem die) 1898. 150. Bye. (Jhr. Willem de) 1903. 362. Bye. (de Wed. van Jhr. Willem de) 1903. 288. Bye. Jacobsz. (Huych de) Apotheker. 1901. 261, 262. Byekorff. (De) 1903. 432. Byemont. (Jacob van) Agent 1903. 269, 318, 404. Byemont. (Johan) 1911. 4. Byemont. (de Wed. van Mr. Johan Francois van) 1903- 318, 404. Byemont. (Johan) burgemeester. 1908. 398. Bijl. (Hubrecht Jansz.) 1894. 195. Bijl. (Joost) 1900. 231. Bijl Olivierszoon. (Jan de) 1907. 152. Bijl. (Wed.) 1907. 205.' Byland. (J. van) 1893. 76. Bylandt. (Alexander van) 1903. 290, 406. Bylandt. (Dr. van) 1904. 93. Bylandt. (Graaf van) 1907. 133. Bylandt. (Graaf C. van) 1905. 384.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1912 | | pagina 96