149 den Caan. (Mr. Hendrik Adriaan) secretaris en lid van raad. 1308. 240, 244, 246, 248, 264, 265, .266, 268, 302, 303, 304. Caan. (Jhr. H. J.) Staatsraad in buitengewonen dienst. 1903. 270, 330, 334, 335, 371, 391. Caen. (Johanna) 1903. 397. Caen. (Melchior) 1902. 328. Caan. (Mevrouw) 1893. 76. Caan. (Stallen van) 1906. 440. Caen. (Jhr. Bassecour) 1898. 128. „Caerte van de straetwegh, so die gemaeckt is van den Hage tot aan tzeestrang door den landmeter J. van Swieten, gedruckt in 1667 te ’s Gravenhage bij Johan nes Rammazijn”. 1897. 214. Caarten. (Magdalena) 1908. 415. Caban. (Huis van) 1901. 142. Cabaeu. (Cornelia) 1903. 298. (n.). Caban. (Jacob van Mierop, Heer van) 1897. 122. Gabel” op ’t Spui. (De) 1908. 29,-106. Cabeljau. (Joris) Advocaat. 1901. 181. Cabbeljau. (Juffrouw) 1901. 118. Cabeljau. (de erfgen. van Mevrouw) 1901. 147. Cabeljau. (Dr. Samuel) 1901. 181. Cabeljauw. (Jhr.) 1906. 326. Cabelliaustraat. 1910. 380. Caddel. (Jhr. Thomas) eapitein. 1903. 355. Cadogan. (Echtgenoot van den Luit.-Gen.) 1897. 350. Caesarius. (Andreas) 1894. 196. -Ceats baan” op het huis Honselaarsdijk. (De) 1908. 159. ■ïCaetsbaene” op het Buitenhof. 1900. 84. •,Café Belvedère”. 1906. 453 en 455.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1912 | | pagina 98