f 925°9-IIi- VAN DEN BOUW DER TEGENWOORDIGE KERK, ENZ. I32 f 84444.14 1604.11 V 152.6 299-5 451.II. V 600. V 2IO.I5J.- w 4068. V 1130.—.— Tezaam. I 416.12. 183.8 Aan verschillende Bazen voor werk buiten het bestek gedaan aan de huizen van de kerk 636.-.- 403.H.- 525-—— 40.—.- 3900.—.— 147.—.- 21. Uit bovenstaand overzicht blijkt dus, dat de Kerkeraad nog ongeveer/35oo uit eigen middelen heeft moeten bijpassen en bovendien een bedrag van 25.000 heeft geleend. Overgebracht Beeldhouwer Franke voor het snijwerk van de 2 Prinsenbanken en predikstoelf Idem wegens het orgel Idem wegens de beelden Idem preekstoel en muziekbladen j Behanger Notenboomf Groene saai voor de gordijnen aan Baartman te Rotterdam Aan den koperslager Popkens voor 4 nieuwe koperen kerkkronen, tezaam wegende 438 U.' 19.het pondf En voor diverse andere werken Voor het afnemen van het orgel in de oude kerk met reis- en verblijfkosten, alsook voor verschotten, aan den heer Batz Voor het nieuwe orgel met het rugpositief aan den zelfdenf Voor het orgel te onderzoeken Drinkgeld aan den knecht van Batz

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1913 | | pagina 140