7- -T.-’r -77 O j W'JK >,f w J39 7 r 0 Zie: Das Ornamentwerk des Daniel Marot in 264 Lichtdrucken nach- gebildet, pag. 114, mit Unterstützung des K. Ministeriums für Handel und Gewerbe, ausgegeben durch Ernst Wasmuth, Berlin. Het hierboven afgebeelde plafond komt namelijk voor onder de teekeningen van den Hollandschen architect Daniël Marot. J) Hiermede is wel bewezen, dat D. Marot de architect van dit plafond is geweest, maar daar de overige deelen van het huis geheel in hetzelfde genre zijn uitgevoerd, durf ik hem gerust als den architect van het geheel erkennen. Daniël Marot had het geluk bij den aanvang van de regeering van Lodewijk XIV te Parijs in 1664 geboren te worden, als zoon r* C f ,P'. :7 4. ‘1 A De twee eerste vragen, welke bij een huis gesteld worden zijn Wie was de architect en wie de bouwheer? Op de eerste vraag, gewoonlijk het lastigst te beantwoorden, daar in de openbare archieven gewoonlijk alleen de bouwheeren in de bescheiden over particuliere gebouwen voorkomen, vond ik ditmaal door een toeval het eerst het antwoord. HET HEERENHUIS KOORDEINDE N°. I4O. :7 Lii7 i Marot. Plafond van - I.. -- ,v

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1913 | | pagina 147