DOOR J. VAN BREEN. KOEPEL. DE TUINKOEPEL VAN HET HUIS NOORDEINDE N°. 140. hier het geval is geweest, valt niet meer na te gaan, daar het woon huis sinds lange jaren niet meer intact is. Maar stellig kan er in dit geval geen groot verschil bestaan hebben, daar deze koepel een rijkdom van verhoudingen en beschildering ten toon spreidt, zooals zelden in ons land wordt aangetroffen. I~\E koepel van het hiervóór besproken huis is nog geheel intact uit den tijd toen Francois Fagel hem liet bouwen overgebleven, doch heeft door inwatering en verzakking geleden, al is hij dank zij de goede zorgen van de tegenwoordige eigenares, H.M. de Koningin, in de laatste jaren tegen verder verval behoed. Een tuinkoepel, slechts een korten tijd van het jaar in gebruik, wordt in verhouding tot het voortdurend bewoonde huis, in het algemeen architectonisch eenvoudiger behandeld. In hoeverre dit t, VOOhHblS. 5M I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1913 | | pagina 163