Zijn geschilderd portret hangt nog in de bestuurskamer d. Academie. Van Matheus Terwesten is mij bekend, dat hij te’s-Gravenhage in 1670 werd geboren en aldaar overleed in 1757. Hij schilderde ook portretten, maar was in de eerste plaats een uitmuntend décora teur van zalen en plafonds. Zijne opleiding ontving hij in hoofdzaak te Berlijn, van zijn ouderen broeder Augustinus, hofschilder van den Koning van Pruisen. Daarna reisde hij naar Rome en keerde ver volgens over Duitsch- land in 1699 weder te ’s-Gravenhage terug. Hier werd hij spoedig Directeur der Teeken- Academie. Hij schil derde te ’s-Graven- hage behalve in het huis van Fagel, ook in dat van den heer Van Boetselaer, maakte verder eenige plafonds voor het stadhuis in het jaar 1736 en een altaarstuk voor de Jansenistenkerk. Marot heeft zich zeer gelukkig mogen achten met dezen be gaafden en veelzijdi- gen kunstenaar in aan raking te zij n gekomen Terwesten was, het geen zelden tegelijk voorkomt, een gevoel vol schilder en sculpteur. Hij vereenigde deze twee kunsten tot een harmonisch geheel, door zooals in dit tuinhuis, van de tegen het koepelgewelf geschilderde engeltjes, dierfiguren en bloemguirlandes, HEERENHUIS NOORDEINDE N°. I40. I 158 DE TUINKOEPEL VAN HET

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1913 | | pagina 166