176 BEROEPEN VÓÓR HONDERD JAAR. 6 261 Kerkdienst 355 53 1 61 C. Begrafeniswezen: bidder trooster doodgraver A. Onderwijs rector latijnsche school schoolhouder onderwijzer leermeester taalmeester korendrager korenmeter boterkruier kolendrager kalkrijder kalkdrager wijn- of biervoerder wijnmeter schipper schippersknecht turf-schipper zandschipper 327 koffiehuis- 15 3° 7 12 1 3 8 1 7 1 1 1 6 3 79 23 1 1 1 12 5 1 1 7 7 15 3 3 2 1 3 6 1 5 26 1 5 1 5 4 11 55 18 45 32 4 25 19 1 1 1 35 16 1 2 i 6 C. predikant priester kapelaan opperrabijn catechiseermeester voorlezer koster 12 Algem. totaal van Rubriek IV 1653 V. ANDERE BEROEPEN. B. Logement en houderij. logementhouder gaarkok koffiehuishouder. herbergier kellner herbergiersbediende kelderknecht 34 1 3 64 B. Vrije beroepen. advocaat procureur notaris deurwaarder solliciteur dokter chirurgijn leerling chirurgijn vroedmeester tandarts apotheker apothekersbediende meetkundige scheikundige correspondent student D. Kunst en letteren. architect beeldhouwer graveur medailleur directeur v. d. Schouwburg, tooneelspeler organist musicus muziekmeester 25 teekenmeester dansmeester redacteur vertaler

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1913 | | pagina 184