1 VARIA OVER 1813. 220 ’s Hage, den 24 Nov. 1813. I Faber van Riemsdijk nog dezen avond te spreeken, en verzoeken dus ZijnEd. de moeite te willen neemen, om even ten stadhuize tot dat einde te komen. Ik heb de eer met alle hoogachting te zijn UwEd. Geb. onderd. Dienaar Jan Slicker. J I Deze brief is waarschijnlijk het gevolg van den indruk, welken de neder laag te Woerden op de Provisioneelen maakte. Hij wordt nader toegelicht door deze woorden in de memorie door Faber van Riemsdijk zelf aan zijn papieren toegevoegd: „Na het voorval van Woerden, wilde men mij het bestuur wel weder overgeven. Ik vond hiervoor geen termen, maar overlegde met den heer Van Maanen hoé te handelen, als de Franschen hier mogten terug komen, dat gelukkig niet gebeurde.”

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1913 | | pagina 228