246 IX Igl. 13 st. 3 dito 4 dito (Docum. t. d. Stadsrekening 1813.) {Op de rekening die 81 gid. Fiat betaling met ƒ50. (w.g.) W. ’t Hoen. 13 2 T3 1 Dec. 2 dito Oorlog van de Residentie certificeert, zonder eenige be- REKEN1NGEN, voor logies en verteringe voor wagenvrachten em. in dienst van den opstand. A. Den Stadt den Haag voor 2 cosakken debet aan N. Picard. 30 Nov. i fles wijn, ^2 pint genever, V2 brood, Va ft boter en kaas, coffy met suyker voor ontbijt, s avonds 2 flessen wijn, 1/z pint genever 2 ft' vleesch 1/a brood coffy met suyker niet geweest, ontbijt als boven s avonds als boven ontbijt als boven s avonds als boven ontbijt als boven s avonds 12 eyeren, 1 fles wijn 1/i ft* boter Va ft* kaas, coffy met suyker en Va brood. {enzoovoorts. De nota sluit met deze aanteekening De onder-Commissaris van dat onderscheiden cosakken eigendunkelijk en voegdheid daartoe te hebben, zich hebben doen logeren en van alles opschaffen. Daar N. Picard, die zich daarover onderscheiden reizen heeft beklaagd en redres versogt, dat die klagten dan ook telkens aan de officieren der cosakken door mij zijn overgebragt zonder dat echter het beloofd redres daar op altijd gevolgt is. De ondergetekende zoude dus van gedachten zijn, dat deselve recht matige aanspraak op schadevergoeding heeft. s’Hage 30 Dec. 1813. (w.g.) Vrijdag, 10 st. bedroeg iverd aangeteekend.-) 2 2 19 1 13 2 VARIA OVER 1813. 1 2 1 2 I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1913 | | pagina 254