La Haye, 3 Mai i860. Le Président, P. F. EVERARD. Le Secretaire, O. F. SLOET. Sire La société du Tir Petit St. Hubert prend respectueusement la liberté a l’occasion du Jubilé de la 25161™ année de son institution d’offrir a votre Majesté la medaille d’honneur ci jointe. Elie ose se flatter que votre Masjesté daignera lui faire 1’honneur d’accepter cette faible marque de sa reconnaissance pour les bontés dont elle a été constament comblés. La société en offrant a Votre Majesté I’expression de ses sentiments les plus respectueux a 1’honneur de suplier Votre Masjesté de bien vouloir lui accorder la continuation de Sa haute et bienveillante protection. Andere soortgelijke medailles werden aan het diner, hetwelk de feestviering sloot, in het Hotel de l’Europe aangeboden aan Prins Hendrik en den Prins van Oranje. In de eerste vergadering van het volgend seizoen welke 23 Maart plaats had ten Paleize van Prins Hendrik werd de Prins van Oranje tot voorzitter van het Gilde gekozen. De bijeenkomsten hadden wederom plaats bij Kloet. In de eerste bijeenkomst, welke plaats had na bovengenoemde vergadering werd 13 April 1861 o. a. tot Lid gekozen O. Baron van Wassenaer van Catwijck, wiens zoon J. D. Baron van Wassenaer van Rosande, Lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, Kamerheer i. b. d. van H. M. de Koningin, thans de Voorzitter van het Gilde is. Den iiden Mei 1861 had het concours plaats. Niet minder dan 28 leden namen er aan deel: n. 1. Prins Hendrik, de Prins van Oranje, Baron van Nijvenheim, Baron O. Sloet, Kolonel Schonstedt, Jhr. van Panhuys, de heer de Favauge, Jhr. J. C. Baud, W. Baron Schim- van Lynden en de Adjudant Jhr. J. F. A. van Panhuys en 5 Mei F. Baron van Pallandt, Jhr. G. J. C. Schimmelpenninck, Kamerheer van de Koningin en Jhr. F. de Casembroot, Adjudant des Konings. De viering van het 25-jarig bestaan welke plaats had op 5 Mei bij Kloet, werd bijgewoond door Prins Hendrik en door den Prins van Oranje. Bij die gelegenheid werd een Eeremedaille geslagen en aan Z. M. den Koning aangeboden met het volgend begeleidend schrijven HET HAAGSCHE SCHERPSCHUTTERSGILDE PETIT ST. HUBERT. 263

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1913 | | pagina 271