7 Het is bekend, dat na ’s Konings overlijden de kunstschatten, die hij verzameld had, niet bijeen gebleven zijn, maar meerendeels in andere handen zijn gekomen, alsook dat een groot gedeelte van de terreinen achter zijn paleis zijn verkocht. Ook het Willemspark is toen van eigenaar veranderd; het is in bezit gekomen van de ge- de omgeving het best stemmen met die van de voorwerpen zelve, en waar de lijnen dier voorwerpen het gunstigst uitkomen. Wat zou die kunstlievende Koning wel zeggen, wanneer hij in zijne oude residentie kon terugkeeren en daar vernam wat er van zijn mooien Descartes geworden was! OVER EEN PAAR HAAGSCHE STANDBEELDEN. 301 1 Het standbeeld van Descartes op de binnenplaats der H. B. S. op het Bleijenburg.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1913 | | pagina 309