r PERSONALIA 1 i 3o8 KRONIEK. 16 1911 1912. State, viering het Koninklijk I 1 r van H. M. van de Vleeschmarkt, en de Bezemmarkt. den Gemeenteraad 62 j., j’ 3 Mei 1912. van het feit, dat hij 50 jaar van de Boy-Scouts- Vertrek eener Roode Kruis-ambulance naar Turkije. Vertrek eener Roode Kruis-ambulance naar Bulgarije. Vertrek van personeel enz. ter versterking van de ambulance van het Nederlandsche Roode Kruis te Konstantinopel. De Gemeenteraad besluit tot opheffing de Varkenmarkt aan de Surinamestraat 22 Nov. 25 3 Dec. Arbeiter, C. L., 175-jarig bestaan der firma in bontwerken Spuistraat 15 Mei 1911. Baden-Powel, Sir Robert, Generaal grondvester organisatie (Komst van), 8 September 1911. Beer Portugael, Jhr. J. J. C. den, Lid van den Raad van 8osten verjaardag, 1 Feb. 1912. Bel, E. J Luit.-Gen. en Adjudant in buitengewonen dienst de Koningin, viering posten verjaardag, 22 Juli 1912. Beyma, Jhr. Mr. van, oud-lid van de ie Kamer der Staten Generaal 72 j f 6 Oct. 1911. Blok, B., gouden jubileum als journalist, 1 Nov. 1911. Bock, A. H. W. de, Leeraar in de Fransche taal en Letterkunde aan de H. B. S. met 5-jarige cursus a/h Bleyenburg 58 j., f 12 Juli 1912. Boele van Hensbroek, P. A. M., Letterkundige 59 j. j' 26 Sept. 1912. Bourlier, Ds. E., Predikant der Waalsche Gemeente en Flofkapalaan 66 j., f 7 Nov. 1911. Bouscholte, G. H., Hoofd der Bijzondere School 61 j., t 30 Juli 1912. Burgh, P. I. van der, Lid van Carpentier Alting, Ds. A. S., Herdenking geleden werd bevestigd als Predikant bij de Ned. Herv. Gemeente. 12 Jan. 1912. Deykerhoff, Chr., Gep. Generaal-Majoor N. I. L., oud Gouverneur van Atjeh 71 j., f 1 Juni 1911. Dompièrre de Chaufepié, Dr. H. J. de, Directeur van Penningkabinet 49 j. j’ 12 Feb. 1911. Donner, F. H., Gep. Kol. Plaatselijk-Commandant 58 j., j’ 20 Juli 1912. Duyn, U. F. M., Gep. Majoor Cavalerie 64 j., f 13 Jan. 1911. Elout van Soeterwoude, Jkvr. S. C. A., Directrice Diaconessen-inrichting „Bronovo” 58 j. f 1 Maart 1911.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1913 | | pagina 316