2 r 5° REGISTER VAN PERSONEN EN ZAKEN. 313 142 86 42 Duyvenvoorde, 4i 29. I 64 22 64 28 41 62 42 38 53 46 39 26 39 47 54 35 48 62 47 42 46 23 37 58 32 63 61 37 37 65 45 53 37 bladz. 285 30 97, I04 38 22 133, 155 51 53 29 100, 101 42 15.42 48 24 62 41 87 24 76 62 56 281 283 285 34 61 46 61 89 38 3° 31 184 184 Ph.) 285 64 en vlg. passim, 215 Brake! Doorwerth. (L.) Baron van 285 Brandyn. (Franchois) Brant. (E.) Brants. (C.), Wed. v. J. Tuninck. Brantwijck. (De heer van) Brassart. (Mr. G.), (Brasser) Brax. (De Advocaat) Brederode. (De Wed. van E van) Brederode. (R. v.), heer v. Veen- huizen Breen. (J. van) Breetvelt (J. J.) Bretnans (A.) Bremans. (Wed. A.) Bremen. (Van). Ouderling Boreel, (Jhr. W.) Born. (H. v.) Borre. (De Wed. v d. Raadsheer) Anna v. Telshout Borre. (Hieronimus) Borre. >P. van) Borre. (Petronella)’3 Borsman. (De Wed. van Mr. II.) Bort. (H. C.) Bort. (N. P.) Bortius. (Mr. D.) Borts. (Pieter) Bose. (J. II.) Bosch. (A.) Bosch. (Mr. Appolonius) Bosch. (Mr. C.) Bosch. (C. en A) Bosch. (E. B. van den) Bosch. (F. van den) Bosch. (J. A van deni Bosch. (J. van den), Kapitein Bosch. <Jhr. W. van den) Bosch. (De voorkinderen van den Heere v. d.i. Bosch. Jhr. A. v. heer van den) Bosch. (Jhr. A. du) heer van Middelharnis Boschpoort. (Buiten de', Z. zijde Bossche Veerhuis. (In ’t), Kastelein 247 Boter- en Hoendermarkt Both v. d. Eem. (E.) Bouckhorst. (De Raadsheer) Bouckhorst, lieer v. Wimmenum. (Jhr. N. v.) Boudaen. (B.) Bourgois. (De kinderen van Bousquet. (A.) Boutesteijn. (A. CI Bouvier des Eclats 201 bladz. Breteuil. (Graaf de)283 Brienen. (C. Baron van, 284 Brienen van de Groote Lindt. (A. N. J. M. Baron van) 282 Brienen van de Groote Lindt. (W. D. A. M. Th. Baron van 283 Bronkhorst. (Jhr. J van). 285 Bronkhorst. (Jhr. W. B. van) 285 Bronsvelt. (de Wed. van den Commies) Brouck. (Johan v. d.) Commis ter Finantie Brouck. (J. J.) Brouckhuysen. (Mr. II. K.) Brouckhuysen. (J. C. van) Brouwer. (J. F.) Brouwerts. (Th Bruel. ,de Wed. van M. v.) Brugge. (P. v. d.) Brugmans. (Professor). Brunswijk. het huis van) Brunswijk-Wolffenbuttel. (de Her tog van) Brussy. (de Wed. van M.) Bruyn, (de Wed. van den Advo caat C. de) Bruyn. (D. de) Bruyn. (F. M. de) Bruijnen. (W. T. van Buitenhof en Cingel Burch van Spieringshoek (van der) 221 Burch. (B. van der)59 Burch. (R. van der)59 Burch (Mr. W. v. d.) 27 Burchgracht. (de)64 Burg. (A. v. d.)35 Burmania Rengers. (J. S. Baron v.) 284 Bussy (P. C. van) Buyeren. (D. van) Buyeren. (de Wed. van II. van) Buyeren. iM. van) Buyren. (de Wed van) Buyren. (J. van) Buys. (Jhr. C.) Buys, (de Wed. van J. A Bye. (loris de) Bye. (E. van der) Bye. (G. W van der) Bye. (Michiel Matheuss v. d.) Bye. (W. W. van der) Bylandt. (Ch. M. E. G. Graaf van)283 Bylandt. (E. J. A. Graaf van) 253, 282 Bijlandt. (J.)47 Bylandt. (W. J. A. I. Graaf van). 283 Bijleveld. (Casp.)200

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1913 | | pagina 321