3i6 E. G. F. 1 3° 22 4° REGISTER VAN PERSONEN EN ZAKEN. 16, 42 29 1 1 41 61 71 Fagel. (Cornells Fagel, de oude. (Fr.) Fagel. (Mr. Fr.) Fabrieken 1813 Faes. (A. C.) Faes, dezijdelakenkooper. (O. v.d.) 20, 36 293 88 142 46 37 53 47 45 lan (Generaal) Frisius. (S. W.) Faber van Riemsdijk (Mr. J. C.) 195 e.v. passim 245 4i 45 46 142 Ut Galman Garde, (R. La) Gardijn. (Guilleaume du). Garrels. (Mr. R.). Geer. (Prof. Dr. P. van) Geesdorp. (F. v.) Geesdorp. (J. van) Geest Geest. (Nz. en Zz.) Geestdorp. (S. van). Geldelooze Patge. (O.zijde) Gelder. (C. van) Gelder. (Dr. H. E. van) Gelma. (Jhr. J. van) Genits. (R.) Geraa (Baron Jan van) Gericke. (Baron) Gerken. (Ch. A. Q.) Geroens. (G.) Gerrit. (Gerrit Gijse Jaap) Gerrit. (Jacob Ghiisen Jaap) Gerrits. (L. P.) Gerrits. (S.) Gerritse. (Jan) Gerritss. (J.) bladz. 249 63 31 29 64 292 48 32 81 299 24 63 II 31 28 57 54 9, 163, 195 41 53 69 295 287 49 65 65 66 58 5° 57 bladz. 144 22, 29 142, 144, ’45, 155 fagel. (Mr. H.) 16, 142, 143, 144, 145 144 281, e.v. 49 87 285 58 69 229 47 Fagel. (Baron) Fagel. (De innocente broeder van den Raadsheer) Fagel, (De raadpensionaris Caspar) 16. 143 Duijne. (Hendrik van) Duijnen. (J. van) Duijnen. (Govert van) Duijst v. Voorhout (Mr. H.) Duijvelant. (Mr. H.) Duijvenvoorde, (de voorkinderen van den heer van) Duijvenvoorde(Jhr.Antony v.)heer van den Bosch Duijvenvoorde. (C. J. van) Dijckman. (Jacob) I i Fagel. (Margaretha). Fagel. (R. Baron) Faillie. (Davit La) Fannius. (Mevrouw). Favauge. (C. A. de) Febure. (H. J. Le) Fett. (D.) Flament, bibliothecaris Flory. (C. van) Flory,(deWed.vanGillis) (Agatha de Gruijter) Fluweelen Burchwal Focx. (W.) Fourier. (Fr.) Fontaine. J. L. L de) 209, 216, 233 Franken. (Mr.), Beeldhouwer. 100. 101 103 Fransche Comedie. (De) 184 Fransen van de Putte. (Mr. J. IT.) 287 Fremin. (G 58 Fresne. (Andries du)31 Fret. (J.)249 Freijman (Generaal) 82, 94 63 Ebeling (de heer) Eek. (J. Fr. van) Eckbergen (J.) Edmont. (de Wed. v. d. Kolonel Guillaume) Eem. (E. Both van der) Eeussum. (De Wed. van Jhr.U.van) Egem (Adr. van) Egetn. (J. van) Eghmont. (Guillaume van) Eghmont. (Jhr. Justus van) Eghmont van de Nijenburg. (Johan van)141 Ehnle. (De architect)122 Elffring. (Lambertus) 96, 97, 100 Elants. (H.)57 Elliot. (H.).284 Elsevier. (J.)57 Engelbrechtss (J.)6t Engeringh (J. J 283 Erasmus (H.)57 Erichs. (J.)54 Everard (P. F)283 Evertss. (Wed. E.)31 Eijck. (A. v.)27 Eijck. (A. J. van)50 Eijck. (E. van)46 Eymard202, 242

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1913 | | pagina 324