r s 326 r J REGISTER VAN PERSONEN EN ZAKEN. V.' I t t I I 40 40 30 48 I f M 4“ Rovigo 231 Sierren. (Arien) Silla. (Mr. Laurens) Simons. (J.) Sirtema van Grovestins. (J. E. N. Baron)282, 286 Six. (Jhr. C. C.)281 Sixtus. (De Wed. v. Mr. Daniel). Sixtus. (Mr. Dirck) 43 47 34 286 143 43 38 283 283 37 49 32 5° 102, 103 107 247 77 59 4° 23 77 56 in 24 66 36 32 27 284 84 69 bladz. Schemans. (Mr. H.)54 Schelhammer. (De Advocaat) 78 45 22 49 49 42 281 Schrapla (N. Snouckaert. Heer v.) 4o Schtiltz. (Ds. J.) 114, 117 Schultz. (Weymar)226 SchuijI. (P.)38 Schuijlenburch. (Jhr. F. van) 285 Schuurman. (Ds.)118 Scott. (N. S.)283 Seeu. (W. A. de)56 Segbrouck66 Selby. (Ch. Baron de)281 Sevenhuizen.(A.Bremans vrouwe v.) 29 Siebold. (P. F. von)283 Siegel. (Johan Philip), expediteur. 227 66 64 26 bladz. Rozendael. (Mr. D. v.27 Rumfordsche soep187 Ruppelo. (de ouderling Chr. Rutten. (de Wed. van D.) Rutz. (Ds.) Ruven. (D. v.) Ruychrock. (B. Th Ruysch. (C.) Ruysch. (de Wed. van den Secre taris G.) Ruysch (H.) Ruysch. (J.) Ruysenaers. (Jhr. Mr. L. H.) Ruyter. (M. Azn. de) Ruijter. (Mr. Davids de) Ruijter. (E. de), Wed. P. v. d. Hage Rijckevorsel. (Van) Rijckevorsel. (Jhr. T. van) Rijn, (de Wed. van J. van) Rijsbergen. (Y. van) Schimmelpenninck van (W. A. J. Baron)282 Schinne, Maire. (Isaac van) 180, 192 197 en vlg., 231 Schnel. (Fr.)89 Schoenbourg. (Prins van) 284 Schonstedt. (A. C. A.) 282 Schonstedt. (W. C.)286 Schoolstraat25 Schonstedt. (A. C. A.) Schonstedt. (W. C.) Schoolstraat Schoolstraat. (Nieuwe), (Zuyling- straat) Z.zijde en N.zijde. Schortes. (J.) Schoterbosch. (De Wed. van de Raadsheer Fl. v.) Schotte. (A.) Schouten. (C. D.) Schoutens. (C. M.) Schoutens. (Geertruid) Schovel. (C. H.) Sage. (Guillaume le) Sarame. (Ph. de la) Sand. (Ds.) Sander. (Ds.) Sandford. (John) Santbeek. (De leidekker). Santen. (C. G. van) Santen. (Catharina v.) Santen. (D. v.) Santen. (De Wed. van den Raads heer J. van) Santen. (v. van) Savary, Hertog van Saxen-Weimar. (Z. D. H. Prins G. van)281 Saxen-Weimar. (Joh. Ernst van) 69, 70 Saxen-Weimar Eisenach. (Z. K. H.) de Groot-Hertog van) 281 Saxen.Weimar Eisenach (Z. D. H. Hertog Bernard van 281 Schade. (De voorkinderen van den Commies52 Schade. (W.)52 Schagen. Timmermansbaas van) 96 Schagen. (De Vrouw van) 27 Schagen. (A. v.)27 Schagen. (D. en W. Dzn. van) Schagen. (E. van) Schak. (A. E. J. von) Schats. (J.), commis. Scheel van Welleveldt. (Jhr.) Schelhammer. (Ds. Joh.) 72, 73, 76, 78 Scherpschuttersgilde Petit St. Hu bert. (Het)251 Scherwiensky de Radon. (B. D. de) 90 Schiek. (J. A.)142 Schietbaan Petit St. Hubert. (Ver plaatsing van de)254 Schietbaan Petit St. Hubert. (De nieuwe)266 Schimmelpenninck289 Schimmelpenninck. (Jhr. G. J. C.) 285 Schimmelpenninck. (L. H. Graaf) 287 Schimmeloenninck van der Oije. (A. W. Baron)286 der Oije.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1913 | | pagina 334