f ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff f 48 50 13° 5° 6 2Ó wedersijden. Huygens Haagsch een dochter f) ff ff ff f) ff ff ff ff ff n ff ff n v Philips Marinuss, zijdelaeckencoper. Jan Simons, stoeldraeyer. Tobias Gilliss van der Leye, cooperslager. Den advocaet [Cornells] Quartelaer endesijn suster [Elisabeth] kinderen van burge meester Quartelaer. 6 6 ff ff 12.000 52.000 8.000 80.000 3.000 3.000 10.000 8.000 3.000 4.000 9.000 12.000 3.000 W ff n ff f) f) ff ff ff ff ff 30.000 260.000 24.000 25.000 65.000 25.000 60.000 60.000 5.000 11.000 5.000 RAET VAN BRABANT. Opbrengst. Vermogen. 60 Pond. 520 120 120 10 22 10 eten de Suytseyde van HAAGSCHE COHIEREN I, (1627.) 1) Zie over hem en zijn gezin (verwant aan dat van Jaarboekje 1898, en Fruin’s aanteekeningen op Droste. 2) Den boekdrukker; zij was een dochter van Aelbert Hendriksz. 16 van Wouw, [lakenkooper] 160 Jan Dirrixs Wolsack, [kleermaker.] Engebrecht Sloth, [wijnkooper] De Nieuwestraat aen Willem van Medenblyck. Davidt Anthonius van der Donck. De wed. van Jan Evertss. Terrevoort. Maria Molenysers. 8 18 24 De Heer Wilhem Martinij, ie Raet. Den Raetsheer [Jacob van] Aertssen. Den Raetsheer [Gijsbrecht] van Loon. Den Raetsheer [Jacob] Swerius [Sr.] Den Raetsheer [Pieter] Staets. Den Raetsheer [Balthazar] Boudaen. J) Den Raetsheer [Pieter van] Borre. Den Raetsheer [Matheus] Hesselt [van Dinter] Den fiscael [Simon van] Middelgeest. Den griffier [Pieter] Gillis. Den procureur generael Octavius Martini. ’T EERSTE QUARTIER VAN ’S-GRAVENHAGE, beginnende aen de Suytseyde van de \Groen\Marckt. Opbrengst. Vermogen. 20 Pond. 16 6 24 Dewed, van Hillebrandt Jacobss. van Wouw.2) 104 Antony van Mierop, clercq van de finantiën van Hollandt. Cornelis Jacobss.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1913 | | pagina 34