27 60 5° Schagen 3) met haer ongehoude 6 Johan. Q. v. S. van Veen. 5° 4 4 f y y y y 6 Opbrengst. Vermogen. 12 Pond. 6 24 26 x) Jongere broeder 2) Cornells van S. met Maria Simonsdr 3) Theodora v. v. Sch. De ongehuwde dochter is Elisabeth v. S. 4) Hij huwt in 1637 met Odilia Stalpert v. d. Wide. van was een zoon uit het eerste huwelijk van Duvenvoorde, geh. met Aelbrecht v. Schagen, heer Sch. De ongehuwde dochter is Elisabeth Dirk v. d. Graeff, [secretaris v.d. Wildernissen] Antony van Ravensteyn. [kunstschilder] Juff. Vincentia van der Haer. Mr. Johan van den Andel, advocaat Mr. Quirijn van Strijen, advocaat. De voogden van Cornelis van Strijen, soon van den advocaet [Quirijn van] Strijen.2) Gijsbrecht van Natdam, heemraedsboode. Jan Claess Splinter, [oud-schepen] Jacob van den Ancker, procureur. Soetgen Isbrants (doorgehaald). Den advocaet [Johannes] Leygnier. De kinderen en erfgenamen van Mr. Willem van den Burch, [advocaat] Mr. Dirck [van] Rosendael. [advocaat] Juff. Margrita van Sonnenberg. Den commis Willem Ketting. Joost Jacobss Heenvliedt, [penningm1'. van de griffie v. h. Hof v. H.] Jan Jacobss. van Wouw, [ontvanger van de Sociëteit.] De vrou van dochter. Aelbrecht Canter, laeckencooper. Aryen Hartmanss, backer. Aryen Heyndrixss, garentwinder. Aryen Claess van Leeuwen. Chrystiaen Corneliss van Roon, procureur. Roelant Canter’s weduwe Adriaen van Eyck 4), [koopman] met sijn meedel ende susters HAAGSCHE COHIEREN I, (1627.) y 30.000 25.000 3.000 y y y y y y y y y y y y y y y y y y y V y y y y 30 24 24 y y y y y y y y y y 4OO.OOO I5.OOO 8.000 3.000 8.000 12.000 10.000 6.000 3.000 12.000 13.000 50.000 9.000 2.000 16.000 8.000 2.000 25.000 15.000 12.000 25.000 12.000 y y y 18 32 16 50 800 30 16 16 24 20 100

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1913 | | pagina 35