29 Opbrengst. Vermogen. 16 Pond. f 44° Ardennen, [klerk der 4 beginnende Vermogen 6 f TWEEDE QUARTIER, 't West-eynde. Opbrengst. 8 Pond. 4 6 aen de Noortsijde van Ook geschreven Mauthan (in een acte van 1605). 2) Wellicht Agatha Br. vrouwe van Sevenhuizen. 3) Eigenaar van het Gouden Leerhuis. 4) Assendelftstraat. T Westeynde aen de Suytzijde. Den commissaris v. d. monstering [Nicolaas] Mouthaen. Jhr. Nicolaes van Bouckhorst, heere van Wimmenum. Mr. Heindrick Duyst vocaat.] Jacob Sasbout. Juff. Bremans, weduwe [van Abraham Br.]2) Willem Canter [rentmeester] Den commissaris [v. d. monsteringe] [Cornells van] Hogenhouck. Nicolaes Sybrants v. St. Gen.] Den geweldiger generael. [Cornells Splinter] Jacob Dirixss de Swart, [goudleermaker] 3) Den innocenten broeder v. d. Raetsheer Fagel. In de Lorlingstraet. 4) Jacob Arent Goolten. [tuinman] van Voorhout, [ad- De erfgenamen van Ary Corneliss. Jan Jacobss. Westerbaen, lijndrayer. Jacob van Wyngaerden. ’t Westeynde aen de Noortsijde. De Jong, clercq v. d. Heeren Staten v. Hollandt. 8 De wed. van Jhr. Philips La Torre. 24 Jhr. Francois de la Torre, [heer v. Valckenisse] 100 Den advocaat [Adriaan] Bremans. 100 8.000 220.000 n 20.000 40 n 2.000 ff n v v 20 24 12 24 V w V V V H fj 4.000 2.000 3.000 60.000 go.000 60.000 3.000 10.000 12.000 6.000 12.000 4.000 12.000 50.000 50.000 120 180 120 HAAGSCHE COHIEREN I, (1627.)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1913 | | pagina 37