34 Opbrengst. Vermogen. de Suytsijde. 6 72 46 8 J) De bekende schilder, o. a. der groote schutterstukken i. h. Gem-museum. 6 4 6 6 8 T5 240 80 J tiff rouwe Idastraet aen Den commis [ter finantien Johan] van den Brouck. 40 Pond, Mr. Jacob Thooft, advocaat. 72 Aen de Noortsijde. Den capiteyn [Jacob] Starck. Kenniphoven. [klerk v. d. Mr. Engelbrecht van Raad van State] De wed. van Hermanns van Dulmen. Michiel de Mist, [procureur] De wed. van Gijsbrecht van Hogenhouck, Secretaris van ’t Hoff van Holland. Johan Schats, [commies] Molstraet aen de Westsijde. Mr. Adriaen van der Goes, advocaet, ende sijne voorkinderen. Aen de Oostsijde. De Fleer Hartman. [Johan] Ruysch. commissaris [v/d monstering] Mr. Jacob de Jonge, heere van Baertwijck De erfgenaemen van Juff. Margrieta de Jong. Thomas Clitsert. [wijnkooper] Jan van Ravesteyn. Hans Jochims van Meppel. St. Anna Straet aen de Noortsijde alias Lapstraet. Mathijs Matheuss. van Hasselt, [metselaar] Jan Janss, cleermaker. De jonge dochter v. [notaris Hendrik?] Koesvelt 36 Mr. Johan de Cocq, advocaet De oude Warmoesmarckt. Cornelis Joris, cleermaecker. 10 De wed. van Michiel Hartgers, waerdinne in de Clock. 24 Cornelis Davitss, luytenant van de wagens in ’t leger. HAAGSCHE COHIEREN I, (1627.) 3.000 jj 36.000 f) 5.000 a 12.000 4.000 I n v w V n n n v V r> n V n f) n 2.000 7-500 120.000 4O.OOO 6.000 6.000 16.000 4.000 40.000 3.000 2.000 18.000 23 000 20.000 36.000 3.000 3.000 4.000 4 12 12 32 8 80 I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1913 | | pagina 42