35 36 Buyeren. [schrijn- Wouw (15451620), van 4 4 4 6 8 4 24 6 6 8 4 f 'I f df-HaoiL 24 32 der Mijll. [zijdekramer], 34 van Jacob Cornelisz. x) Zij was de wed. burgemeester enz. 6 80 16 40 Pond. Opbrengst. Vermogen. 3.000 40 OOO 8.000 20.000 3.000 3.000 3.000 51.000 15.000 20.000 2.000 Card de Winter. Adriaen van der Burg, [lakenkooper] Heyndrick van Quellenburg. [pasteibakker] De kinderen van Geertgen in de Raem. Claes van der VIuch. [schoenmaker] Cornells van der VIuch. Gerrit van Toll, notaris. Joris Corneliss in de Croon, [vettewarier] Coenraet Janss. Houttuyn. [wijnkooper] Mr. Samuel Bacheris, advocaet. Gerrit Houttuyn, soon in de Kelder. De Hoochstraet aen de Westsijde. Seger Crijnss. van der Maes, [wijnkooper in het Gouden Hoofd] Jan Janss. Houttuyn, waert in de Kelder. De wed. van Jan van De erfgenamen v. Hans Bouenss v. d. Houven, [goudsmid] De wed. v. Heyndrick v. werker]. Maria van Suyrendael met haer ongehoude kinderen. x) De wed. van Dirck Verdoes, apotecaris. Mathijs Treurniet, [werkmeester] Adriaen Snouck, schoenmaker, met sijn suster De Papestraet aen de Suytsijde. Dirck Arentss, vettewarier (doorgehaald) Henrick Timmermans. Cornelis Heyndricxss v. Daecken, cleermaecker. Willem Janss [van der] Hulst, [wijnverlater] Heyndrick Janss. van Berckelo. [kleermaker] Aelbrecht Honneur. [wijnkooper] Lambrecht Urbanus. [schrijnwerker] Harman van Gesselaer. [solliciteur] HAAGSCHE COHIEREN I, (1627.) 18.000 200 100.000 f) n n n n v n n n >r I5O.OOO 25.OOO 20.000 6.000 12.000 IÓ.OOO I7.OOO 2.000 2 OOO 2 OOO 3 OOO 4.OOO 2.000 5.000 12.000 v n V 10 102 30 40 V f) 300 5° 4° 12 w V V

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1913 | | pagina 43