A 37 6 Dorp Wed. n j. t. opgevolgd door C. Huygens. 150 80 28 60 24 50 42 4° 8 4 8 32 4° 54 6 8 was in 1625 gestorven en Opbrengst. Vermogen. 8 Pond. Cornells Vosmaer, notaris. De wed. v. d. procureur generael [Gillis] Flory. [Agatha de Gruyter] Pompeus van Dulmen, clercq v. d.Raet v. State. De Molestraet aen de Noortsijde. Hans Heddings, bode. 6 De wed. v. Erasmus v. Brederode met haer soon. 44 Guilliaume le Ducq. [solliciteur] Mr. Gijsbrecht Dimmer [drossaart v. IJselstein] ten aensien v. sijn Hollantsche goederen. De wed. van Johan Tuninck, secretaris van Sijne Excellentie [Catharina Brants] Eewout Brant, [rentm. v. Z. E. voor Naaltwijk] Guilliaume de Haes, [klerk] De Noortzijde van de Molestraet wederom. Geertruyt van Muyden. Engeltge van der Bye. Mr. Arent van Berendrecht, [advocaat]. Mr. Franck v. d. Meer v. Berendrecht, [advocaet], 36 Juff. Machtelt Berendrechts. Den Procureur [Johan van] Tongeren. ’t Noorteynde aen de Westsijde. Claes Pieterss. van Leeuwen, [vettewarier] Hendrick Boom, procureur. (S' Mr. Maximiliaen van Bekercken. [advocaet] S Adriaen van Leeuwen, [impostpachter] Joachim van Mierop, ontfanger. Juff. Jacobmina Quesnoy. De wed. van Hendrick Pereboom. De wed. van Joost van Rijn, [notaris] voor haer ende haer ongehoude kinderen. Den procureur Johan van Rijn. Mr. Dirck de Jong, advocaet. Mevrou v. Villebon, [Josina van v. Charles du Bee]. HAAGSCHE COHIEREN I, (1627 4.000 20 10.000 100 50.000 V V V w V n V V n 2 12 12 V n n w v T) W V V n v 11 n n V V 4.000 16.000 20.000 27.OOO 200.000 3.OOO 4.OOO 21.000 f.OOO 3-000 22.000 3-000 75.OOO 40.000 I4.OOO 30.000 12.000 25.OOO 6.000 6.000 20.000 18.000 4.000 2.000 11 400

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1913 | | pagina 45