r 24 Pond. f 3°° Jacob Jacobss. 39 50.000 100 75.000 150 V 200.000 400 n 83.000 166 83.000 166 Oldenbarneveldt, met wiens n v n n 224 26 200 20 12 8 4 V V H V V V V V 10.000 6.000 6.000 50.000 140.000 6.000 13.000 100.000 150.000 112.000 4.000 2.000 van Cuylenburch. den secretaris [Adriaen] Sr. Pieter Schuyl, rentmeester. De wed. [Lucia van Surendael] ende erfge- naemen v. Pieter Hailing, [commies] De lleulstraet aen de Noortzijde. De kinderen ende erfgenaemen van Phillips Bourgois medicus, (doorgehaald). Mevrouwe van der Aa ende haer soon. Jhr. Gerard van der Aa, als mede erfgenaem van zal. Joff. van der Aa, sijn moye. Jhr. Cornelis Hoffman. ’t Voorhout aen de Noortsijde. Jhr. Jacob van der Wyel van de Werve. [Maria v. Utrecht] de wed. van Mr. Johan van Oldenbarnevelt. De heer [Cornelis] van der Myle. Binnen ’t Clooster ende voorts in 't Voorhout de Noordzijde. van der Poell, schrijnwerker. Mr. Daniel Queborn, schilder. der Aa, met de wed. van den Opbrengst. Vermogen. 12.000 HAAGSCHE COHIEREN I, (1627.) De bekende staatsman, schoonzoon van dochter Maria Petronella hij gehuwd was. 2) De vader, weduwnaar van Anna Duyck was in 1624 hertrouwd met Maria v. d. Corput, de kinderen komen dus op voor hun moeders versterf. aen De wed. van Mevrouw van Drost Straeten. Jan Claess van Oosten, timmerman. De wed. van Claes de Wael, met haer kinderen. 12 Mr. Willem Wegewaert, geschutgieter. 100 Den Heer Raetpensionaris [Anthonis] Duyck. 280 Juff. Catarina Copier van Cuylenburch. 12 De erfgenaemen van Duyck. [f 1620 te weten:] Johan Duyck, Heere van Oud Carspel. De vier kinderen v. d. Raetsheer [Abraham] van der Meer. 2)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1913 | | pagina 47