17 d. heere [Jhr. Ulrich] 5° 4° 4 f HAAGSCHE COHIEREN I, (1627.) 40 24 12.000 80 40.000 80 40.000 I V V f) V n n f) n n 25O.OOO 80.000 60.000 100.000 Dorp [Frederiksdr.] 4) Santen. 6) 120 200 V V f) 83.000 200.000 20.000 12.000 50.000 25.OOO 350.000 25.OOO 10.000 12.000 20.000 2.000 40 24 TOO 700 50 20 24 V I i x) Engelsch gezant, hij werd in de belasting aangeslagen als mede- erfgenaam van Duyck, met wiens dochter Barbara hij in 1625 gehuwd was, zij was toen wed. Trogmorton. 2) Dit was dezelfde, die zich, vroeger, te Delft wonende zoo geïn teresseerd had voor de tapijtweverij; zie Oud-Holland 1885: De tapijt- fabriek van Karei van Mander, enz. 3) Deze waarschijnlijk en niet Anna v. d. Does was dus de Mad. d’Eussum, over wie Huygens in 1620 aan Dor. v. Dorp schreef. Zie Worp. Briefw. I blad. 45. 4) Huygens is met haar verloofd geweest. 6) Deze, en niet Charlotte was dus onder de „buermeisjes” uit den in noot 3 aangehaalden brief. Opbrengst. Vermogen. De Heer Dudley Carleton. 166 Pond Jhr. Johan Fles, [heer van Pïershil] 400 De erfgenaemen van den ontfanger-generaal [Johan] Doubleth. 500 De heer Ontvanger-Generaal [Johan] Doubleth 160 Phillips Doublet, Rentmeester-generaal van de Espargnes. Mr. Johan de Voocht, advocaet. Mr. Dirck Sicxtus, advocaet De wed. van den advocaet [Daniel] Sicxtus. De wed. van Johannes La Haye, [predikant] De wed. en de erfgenaemen van Johan Doublet, den ouden. Nicolaes Snouckaert, Heere van Schrapla. 2) Mevrouw [Sara Adriana v. Trello, wed. van Frederik] van Dorp. Joff. Maria Diert, wed. v. v. Eeussum. s) Joff. Dorothea van Joff. Catharina van Nicolaes van Santen. David Nuyts. De kinderen en erfgenaemen vandenWage- meester-generael Francois Doublet. [Barbara van Telshout] de wed. van den audi teur [Hugo van] Luchtenburch.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1913 | | pagina 48