4i beginnende f van 80 6 4 8 16 8 f 4° Opbrengst. Vermogen. 80 Pond. 15° Constantijn, die pas getrouwd en in een was zijn oudere broeder. ’T VIJFDE QUARTIER, van den Dennenweg wen Den commissaris [Steven] Snouck. Den Hoffmeester Jhr. Arent van Dorp. De erfgenaemen v. d. Reekenmr. Crompvliet. De wed. ende erfgen”. v/d. Secretaris [Chris tiaan] Huygens. x) Maurits Huygens, secretaris v/d. Raet v. State. Barthout Abbesteech, clercq ordinaris van Heeren Staten. De kinderen van Jacob Adriaenss. Haverman. x) De moeder, Suzanna Hoefnagel en de nog levende jongere zusters (Geertruid en Constantia) van eigen huis woonde; Maurits, die volgt, de Noortsijde. Opbrengst. Vermogen. 6 Pond. Hendrick de Gier, valckenier. Pieter Barts. Andries Janss Doens. [onderschout v. d. Haag] ’T Voorhout aen de Noort ende Oostsijde. Jan van Steenbergen, [klerk v. d. Staten Gen], 24 [Maria Rataller] de wed. van commissaris [Jhr. Johan van] Gelma. Jan Corneliss Oudewaeter, metselaer. Aechge van Medenblick. Pieter Willemss van Hogenhuysen, timmerman. Aert Thomass, picqueur. Joris Corneliss. Faes, metselaer [van het Hof] 8 Phillips Cheveth. 40 Jhr. Johan van Cuyl. 40 Buiten de Boschpoort aan de Zuytzijde ende in ’t Voorhout aen de Suytsijde. De erfgenaemen van juff. Alida van der Mijle, wed. van Jhr. Adam van der Duyn. Jhr. Antony van Duyvenvoorde, Heere den Bosch [bij Weesp]. 12.000 v n 150.000 300 160 80.000 V n n v v n 50.000 20.000 v n n v n n n V n V n n 40.000 75.OOO 64.OOO 40.000 3.OOO 2.000 10.000 4.OOO 4.OOO 20.000 20.000 3.OOO II.OOO 6.000 8.000 4.000 20 n 100 128 22 12 HAAGSCHE COHIEREN I, (1627.)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1913 | | pagina 49