r 42 24 Wijngaarden, wed. van Henrick v. Tuyll v. Seroos- f aen de Suytzyde. Assendelft, [advocaat] der Wolff, secretaris van de Opbrengst. Vermogen. 80 Pond. 80 40 De voorkinderen v. d. Heere van den Bosch. De wed. van den heer van Stavenes. J) De heer [Theophilus] van Cats. Mr. Jacob van der Does, Raet ende Griffier van sijn Ex. ende sijn voorkinderen. Reynier Casembroot. [commies v. d. Finantien] voor hem ende sijn voorkinderen. Leonart Casembroot, [solliciteur]. Jan Jacobss waert in St. Joris Doelen. Daniel de Bruyn, [solliciteur]. De wed. van den Heer Jan Adriaens Soggers met haer dochter. Het Voorhout Mr. Adriaen van Cornells van Staten van Hollant. De wed. v/d. Heer Colonell [Robert] Hinderson. 24 Johan van Soutelande, procureur. 8 Jr. Cornells Buys, [advocaat] 14 Monsieur Jan Poliander van [Kerckhoven], 2) 400 Juff. Bartholda Carels, ten huyse van den heer Poliander 160 Jhr. Pieter Boele, Ridder [heer v. Puttershoek], 260 De heere van Sommersdyck. 3) 1600 Dewed, v. d.Raetsheer [Hieronymus] Borre4). 80 De Kneuterdijck aen de Oostzijde. Jhr. Johan van Wassenaer, Heere van Duyven- voorde. 320 De voorkinderen v. d. Heere v. Duyvenvoorde. 140 De wed. van den Fleer Griffier [Paulus] de Jonge, [Geertruyd Schoutens] x) Jacoba Oem v. kerke, heer van Stavenisse, f 26 Mei 1627. 2) De staatsman, zoon van den gelijknamigen prof, te Leiden. 3) Francois van Aerssen, de bekende diplomaat. 4) Zij heette Anna van Telshout en was de moeder van Aerssens vrouw, Petronella Borre. HAAGSCHE COHIEREN I, (1627.) B 180 90.000 B B 80 40 000 B B 12.000 b b 80 50.000 100 B B b b b b B B B B B B B B B B IOO IO 2 60 B B B B B B B B B B B B B 40.000 12.000 4.OOO 7.OOO 200.000 8O.OOO I3O.OOO 8OO.OOO 40.000 IÓO.OOO 70.000 40.000 40.000 20.000 50.000 5.OOO I. OOO 30.000 B B B B B B

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1913 | | pagina 50