f 7° 4° HAAGSCHE COHIEREN I, (1627.) 43 6.000 6 3.000 V 1) 16.000 32 1) Huygens, I, pag. 168. V 12 60 200 IOO 30 IOO 140 60 106 18 24 24 20 V n 1) V 1) n v V V V V 1) 1) If 6.000 30.000 100.000 50.000 15 000 50 000 70.000 30.000 35.000 53.000 22.000 20.000 20.000 5.OOO I7.OOO 9.OOO 9.OOO 20.000 12.000 ÓO.OOO I5.OOO 12.000 10.000 w v v V 11 )f 9 Zie Worp, Brieven van Opbrengst. Vermogen. De wed. v. d. Secretaris [Gijsbrecht] Ruysch. 12 Pond. De Hoo^e-Nieuwstraet aen de Noortsijde. Mr. Reynier van Raephorst. [advocaat] Joff. Moons, wed. van Jan van Persijn. De wed. van den Advocaet [Dirk] Harwcycr. De wed. van Mr. Hillebrant Valek, [advocaat] 44 Joff. Geertruyt Benting. 40 Joff. Geertruyt Mulaert. 40 Cornells Jacobs, v. Heenvliet. [onderhoutvester] 10 Maerten Gerritss. van Winden. 34 BarthoutGerritss.v. Winden, [waard in „deBel”] 18 Pieter van Aacken, [herbergier?] De wed. van Capiteyn Tutelaer. Joffvrouw van Duvenvoorde. De Hooge-Nieuwstraet aan de Suytsijde. Jan van Loo, elereq ende sijn huysvrous suster De Kneuterdijck wederom aen de Oostsijde. Josua Appollony. [dispencier van Z. Exc.] Pieter van Rivieren. De wed. van Doctor [Willem] Hovius, [Deliana Wolff.] 120 De kinderen v. Raetsheer [Rombout] Hogerbeets 30 De Kneuterdijck aen de Westsijde. Bartholomeus Snewyns, [wijnkooper] getrout hebbende [Maria Aeckers] de wed. van Jacob Ghybelant. Mr. Louys Kinschot. Sinjeur Valckenburch. x) Den Raetsheer Dimmer. Mr. Davidt de Ruyter, advocaet. Joff. Johanna van Valckesteyn. De erfgenaemen van Joff. Anna Ceubels. Joff. Johanna Maria Doublet, wed. van den Tresorier de Pottre.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1913 | | pagina 51