53 Opbrengst. Vermogen. 3° het Hof van den hertog 8 7 8 6 3-5°° 8 5° 4° 60 80 De minnares van Prins Maurits. 2) De schilder en graveur. Nicasius Kyn, [commis] 160 48 De wed. ende boedelhoudster v. d. Raetsh. [Aalbert de] Veer. [Aelbrecht] Reul, (Reuyl) advocaet. Mr. Johan Vermeeren, advocaet. De Houtstraet aen de W'estsijde. Pieter Casembroot. [solliciteur] Jan de Mortangie, [commissaris van de mon stering] 24 Heyndrick van der Mast, [solliciteur] 80 Vrou Margrieta van Mechelen. 70 De Kleyne Houtstraet, anders de Steerlinxstraet. [Willemken Thijssen van Bruynen] wed. van Francois van Oxteren Potharst. Maria van der Wel. Weederom in de Houtstraet. Cornells Hofflant, [oud-secretaris van van Holland.] De wed. van Dirck Boot, procureur. Leonart La Main, [solliciteur] Jaecques de Geyn, met sijn soon. 2) De heer Constantijn Huygens, secretaris Sijn Excellentie. Rombout Genits. [deurwaarder] De erfgenaemen van Den advocaet Brax. Piere du Clou, [kwartiermeester v. van Candale] Adriaen van der Meer, [tuijnder] De Pooten aen de Noortsijde. Guilliaem Aubé. [harnasmaker] Jan Adriaenss. van Warmenhuyse. [notaris] De Fluweelen Burchwall. Abraham Bremans. [caffawerker] 60 Pond, HAAGSCHE COHIEREN I, (1627.) 15.OOO 60 30.000 V V n n n v 4.000 10.000 V n v n v v 30.000 6.000 100.000 12.000 40.000 35.000 25.000 20.000 30.000 40.000 80.000 6.000 80.000 24.000 4.000 4.000 3.000 20 160 12 12 200

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1913 | | pagina 61