57 4 Pond, f 4 de Spoy. 4 de Noortsijde. 3° de Oostsijde 6 Pond, f 24 4 S2 8 4 4 8 8 veerman. aen de Oostsijde. ’T NEGENDE QUARTIER, beginnende aen de Oostsijde ven de Spoy. Paretstraetgen. Gysbrecht Arienss., Weederom op ’t Spoy Cornells Joosten, backer. Jacob Elsevier, bouckvercooper. De wed. van Leendert Wouterss. [wielmaker] Cornells Leendertss. v. d. Meulen. [affuitmaker] Wouter Leendertss. v. d. Meulen. [hellebardier] De uiterste gracht aen de Oostsijde. Heindrick Erasmus, lantsmith. ’t Geldelooze Paetge aen de Oostsijde. De wed. van Adriaen Janss. de Bout met haer kinderen. De Spoy aen de Oostsijde wederom, Lucas Janss. schipper. In ’t Slopge. Adriaen Adriaenss. [turfdrager?] Aen de Oostsijde van Symon Jacobs., calckroan. De Turffmarckt aen Pieter Gooi, [brouwer]. De Turffmarckt aen de Suytsijde. Martyn Reymboutss. [hellebardier v. Z. Exc. en tapijtkoopman] Monsr. Molevliet. Adriaen Janss. Cocq, backer. De Biercaede. Leendert Cryspijnss. van Sowyck. [biersteker] Jan Gerrits, in ’t Lam, [bierdrager?] Hans Elants, pasteybacker. De erfgenaemen van Vlooswijck. (doorgehaald) Doctor Johan Graswinckel. I-IAAGSCHE COH1EREN I, (1627.) Opbrengst. Vermogen. 2.000 2.000 2.000 15.000 V Opbrengst. Vermogen. 3 000 18 9.000 10.000 20 v v v f) v V V V n v v V M V H V V V 12.000 2.000 16.000 0.000 50.000 4.000 6.000 2.000 2.000 4.000 5.000 6.000 4.000 12 100 12 10 12

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1913 | | pagina 65