59 Opbrengst. Vermogen. 32 Pond. f der Putte, procureur. de commis [Jan] Comans. de Oostsijde. Cornells Jan Arents 30 480 4 4 8 8 6 18 8 8 Berckenroode, de bekende kaartenteekenaar. Johan Aerssen van Wernhout, drossaert van Breda, jonger broeder der Veecken. ■J F. J. van 2' van Francois, gehuwd met een dochter van van De Spoystraet aen de Suytsijde. Willem Pieterss van Pouck, coorncooper. De wed. ende kinderen van Cornells de Jaeger, [kramer] Steven Boon, [kleermaker] Floris Jacobs, lantmeter. Gillis Janss Hellebuck [vettewarier] voor hem ende sijn soon. Robbrecht van der Burch, procureur. Heere Drossaert [Johan] van Aertssen. 2) Dirck van Bladden, vleyshouder. De wed. van Boudewijn van der Burch voor haer ende haer kinderen. Dewed, v. d.Wagenmeester-generael[Philips] Doubleth. Sebastiaen van Joff. Johanna Doublets, wed. van Frans de Coninck. De wed. van Cornells Comans. Pieter Roclaes. [wijnkooper] Dirck Janss, timmerman v. hem ende sijn suster. De wed. ende boedelhoudster van Laurens de Lange. Ary Pieterss Kessel, [lakenkooper] 7 Zuyteynde aen Cornells Janss, backer. Cornells Gerrits van Santen, cuyper, De wed. van Claes Laurenss. van Ravesteyn. Den Commis Johan Verhaer. Den [Commissaris] Generael Dirck Halewijn. van der Poll, procureur. v. Raetsvelt, [klerk v. d. St. Genr.] COHIEREN I, (1627.) HAAGSCHE 16.000 8.000 16 V V V V V V V V V V V V f) 20.000 10.000 40 20 V n 5.000 15.000 240.000 2.000 ÓO.OOO 2.000 4.OOO 6.000 15.OOO 50.000 30.000 10.000 10.000 4.OOO 3-000 6.000 9.000 4.000 6.000 6.000 4.000 10 120 12 30 100 60 20 20 12 12 12

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1913 | | pagina 67