Groenewegen. 24 Jl 40 24 4 4 6 6 6 60 7° 60 4° 4 60 60 16 f b was Agent van zoon van Hendrik Opbrengst. Vermogen. 16 Pond 4 I I aen de Suytsijde. Aryen Alewijnss. van Pieter Janss., backer. De Vlamingstraat Jaecques Mirou. [juwelier] 36 Pieter Heyndrichss. Smout. 74 Rochus Pieterss. Smout. 6 [Mr.] Pieter Helman, [heer v. DussenMuylkerk] 240 De Raemstraet aen de Oostsijde. Pieter van Venlo ende Salomon Smith. Over de Brugge aen de Suytsyde. Pieter Amen’s, [timmerman] weduwe. Antony Janss, backer. De Raemstraet aen de Oostsijde. Den procureur [Bartholomeus] van de Velde. Aernout de Vogel, procureur. Jan van der Beeck, deurwaerder. Jacques de Vileers. [procureur] De wed. van Otto van Buyren. Mr. Johan van der Veecke, advocaet. x) [Dirck van] Noordingen, agent [v. d. Graaf van Oost-Friesland] Den advocaet Harmen Cuick. De wed. van Jan Willems Waelwyck. De Raemstraet aen de Westsijde. Mr. Cornells Bosch, advocaet. Jacob Snel, [advocaat] Mr. Dirck Bortius, advocaet. Adriaen van Diest. [bode v. d. St. v. Holland] Mr. Simon v. d. Meyde, generael v. d. munte. Den generael [v. d. munt] Pieter van Beveren. De wed. v. d. advocaet [Cornells?] de Bruyn. De kinderen van Hans Tarwart, (doorgehaald) 6 x) Hij was Agent van den Keulschen Keurvorst bij de Staten Generaal, en een zoon van Hendrik v. d. V. den broeder van den bekenden Rotterdamschen grootkoopman Johan v. d. V. 62 HAAGSCHE COHIEREN I, (1627.) 12.000 V V V I I V V v 12 V n v V V n v f> n w n v J) V w B B B B B B 18.000 37.000 3.000 120.000 3.OOO 3.OOO 10.000 3.OOO 100.000 30.000 20.000 12.000 6.000 35.000 30.000 20.000 2.000 30.000 30.000 8.000 3.000 8.000 2.000 2.000 2.000 20 200

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1913 | | pagina 70