/a- 64 f 4 de Oostsijde 6 d. Wiele. 8 4 8 14 8 Willem Janss., backer. De Groenmarkt aan de IVestsijde. Mr. Hans Duyvelant. Straetgen respondeer ende aen van de Groenmart. De wed. van Frans Pieters Suyrbeecke. De Boter ende Hoender mar ckt. Carel Petyt. Joffer van Tilburch, wed. v. Hans v. Tilburch, [solliciteur] met haer ongehoude kinderen. De Laenstraet. Cornells Maertenss. van Naesthoven. Joff. Alydt van der Duyn, wed. van den raetsheer Bouckhorst. JanStalpaerts" wed.m. h. soon, den advocaet. x) Waarschijnlijk Sybilla Pauw en 24 Pond, n De [muntmeester] generael [Jacob] vanNispen. De wed. van capiteyn [Bartram] Damont. Ary Claess Boutesteyn, timmerman. Joost van Nispen. [klerk a. d. Muntkamer] Pieter van Neste. Mr. Jacob Dedel, advocaet. De Burchtgracht, Phillips Coets, [wagenmaker.] Mr. Laurens Silla, fiscael. Willem Janss van Dalen, deurwaerder. Hugo Vinck. [agent van Zutfen] Capiteyn Pieter van der Meulen. Adriaen Heyn Roochen, vleishouder. Adriaen Huygen Tersye. De quartiermeester Huydt. Mr. Cornells Verhooch. Doctor [Johan] Voorburg. 8 52 8 4 4 60 4 V2 46 ’T TWAALFDE QUARTIER, beginnende aen de Groenmarkt, tweede slop. Opbrengst. Vermogen. 2 Pond. HAAGSCHE COHIEREN I, (1627.) 1.000 2.000 V 6.000 12 V 3.000 20.000 40 6.000 12 V. I I ff n )f V n v v n v v n n v w v n 100.000 4.000 4.000 26.000 4.000 2.000 6.000 2.000 30.000 2.000 36.000 23.000 12.000 4.000 2.000 4.000 7.000 6.000 12 200 V Mr. Augustijn Stalpert Opbrengst. Vermogen. V 12

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1913 | | pagina 72