5° 6 f HAAGSCHE COHIEREN I, (1627.) 65 Opbrengst. Vermogen. 6.000 12 V Brantwyck. 3) 2.000 n v hij Heer 5 V V V V n v v V V V n v v n n V 25.000 5.000 135.000 4.000 5.000 3.000 5.000 1.000 2.000 ÓO.OOO 2.500 3.OOO 2.000 IÓ.OOO 2.000 2.000 5.000 2.000 3.OOO 7.OOO 10 10 4 14 2 4 120 5 6 V van Antony Cailliau, [goudsmit] Adriaen Quyrins Coninck. [linnen- 00m van Johan Mijtens. v. Thye, was 4 Pond. 32 4 4 r) De kunstschilder, 2) Dr. Matheus Pelgromsz v. Thye, was vroedschap van den Haag; zijn weduwe was Machteld Bogaert. Een harer dochters, Elisabeth huwt Abraham Lestevenon 30 April 1628. 3) Jacob Westerbaen, (.15991670) de dichter, door zijn vrouw, wed. van Reinier v. Groeneveld was hij Heer van Brantwijk en Ghijbelant. Hij woonde op Ockenburg. Vlaming straet aen de Noortsijde. Jan van Houwagen. [bakker] Mr. Willem van Cromstryen. [advocaat] Adriaen Pieterss. Smout, [vleyschhouwer] Cornells Wolffertss van Capelie. De Veenstraet aen de Westsyde. Mr. Jan Beets, [chirurgijn] Mr. Balten v. d. Kiste, [Hendriksz. kleermaker] De wed. van Davidt Mijtens. L Frans Stalpaert van der Wiel, [sijdecramer] Den commissaris [van de monstering Wigbolt] de Wael Doctor [Jacobus] le Bleu. De wed. ende erfgen. v. dr. Matheeusv. Thye. 2) 270 Marcelis Andriess. [zadelmaker] 8 Symon de Wilde, [loodgieter] 10 Hans Pieters, backer. 6 De wed. van Antony Cailliau, [goudsmit] 10 De wed. v. wever] TEN PLATTEN LANDE. West Escamp. Heyndrick Fleyndrichs. Gerrit Jacobss. Dr. Westerbaen, Heer van Jacob Ghysen Jaap Gerrit. Gerrit Gyse Jaap Gerrit. Oost Escamp. Leendert [Cornelisz.] Hets, [ambachtsbewaarder] 4

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1913 | | pagina 73