66 6 Thonis Pouwelss Verheul. Jop. Gysen. Claes Pieterss Wets. De Meynt. Aryën Sierren. Cryn Pouwelss Verheul. Bastiaen Thoniss. Ruychrock. Pancras Corneliss. Cornells Jeroenen. Segbrouck. h Op het Huis ter Noot. Dit werd gebouwd door Carel Carel in 1621 geh. met E. 8 4 4 4 4 8 8 6 4 6 f Jacob Centen. Lenert Corneliss. Jan Jaap Syburch. Leendert Bastiaenss. Thonis Geyssen. Halff Loosduynen. Cornells Gerritss, Back. Haech-Ambacht. De kinderen ende erfgenaemen van de vrouwe van der Noot. 1) Leendert Pieter Gerritss, anders genaemt den gemaeckten boer. Dirck Joriss van Walingsdorp. Claudina Jans van Onderwater. Gysbrecht Jacobss. Benoorden Hout. Joost Jacobss Syburch. 6 Pond. Opbrengst. Vermogen. v. d. Noot (j- 1614). De erfgenamen zijn Carel in 1621 geh. met E. van Dorth; Louise in 1615 geh. met Philip de Zoete de Laecke dit Hautain, her trouwt in 1636 Lieven de Caluart; (een dochter Sabina was reeds 1608) en Anna in April 1627 gehuwd met Willem van Nassau, heer v. d. Lek, f in hetzelfde jaar voor Grol, zij hertrouwt in 1631 Philips Jacob van Boetzelaar, heer v. Asperen; zij woonde waarschijnlijk nog op het Huis ter Noot. a v V V 3.000 160.000 320 5.000 IO I V V }f W V V 4.000 2.000 12.000 2.000 2.000 3.OOO 40.000 9.OOO 7.OOO 12.000 2.000 4.OOO 4-000 3.000 24 24 2 80 18 14 2.000 3.000 1.000 HAAGSCHE COHIEREN I, (1627.)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1913 | | pagina 74