(w. J. van Kinschot. 67 43.822 Pond. 9 ’s-Gravenhage op den 13 Nov. 1627. Pieter Gysbrechtss, ambachtsbewaerder. Cornells Janss. Duyn. Op de Beeck. De kinderen ende erfgenaemen v. Jhr. Nicolaes van Westerbeeck. Floris Leendertss. van Haesbrouck. Jan Jacobss, op de Groenewooning. Somma totalis van het jegenwoordige cohier beloopt ter somme van drie en veertig duysent achthondert twee ende twintig car. guldens. P. van Asperen. [A.] Pauw. 6 f Actum op het Raedthuys van Opbrengst. Vermogen. 12 Pond. J Het totaal der vermogens zou dus 21.911.000 zijn, daar echter blijkbaar een telfout gemaakt is misschien verband houdende met het feit, dat verschillende malen enkele geboekte bedragen weer zijn doorgehaald, is de feitelijke uitkomst iets hooger en wel 22.057.000. HAAGSCHE COHIEREN I, (1627.) 6.000 6.000 70.000 3.000 1.000 140 2 12

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1913 | | pagina 75