F J :<i 84 I Luthersche kerk bewezen gunsten mededeeling te doen aan de Duitsche Vorsten, die den Lutherschen eeredienst waren toegedaan, opdat ook zij daardoor zouden worden aangespoord tot het ver- leenen van meerdere gunstbewijzen. Met algemeene stemmen werd toen besloten een schrijven te richten aan Ds. Pambo, die zich Den 7en Juli werd een en ander op eene buitengewone vergadering medegedeeld, waarna de Graaf van Wassenaar van Obdam als lid der Ridderschap, de Heer van Catwijk als Pensionaris der stad Schoonhoven en de Heer van Normandië als Pensionaris van Schie dam aan de vergadering in overweging gaven van deze aan de VAN DE OPRICHTING DER LUTHERSCHE GEMEENTE, ENZ. I I ®lnB! öreuti uiii ’5^ Yon feint 5)at Pamho offt-ermdjh qcjridct t 3n9(rid)ea roicman ficJfoU |«ncm 0} bat WaSUokf von ij)tn jum ófftci @r lóbf uni (trdfft <)tr fredu to 3cioet,wte rin 0ery foil voller 0anfff ,u>rrt Vn ’er FM^cr Sftcrn uni llnd me utdj (Ötaxikn manjd) in bcn Ds. Pambo. A

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1913 | | pagina 92