35- 4.800. 24.—.- 4 800. 24.- 3-5°° 5.16.9 1.165.62 5.169 1.165.62 5.16.9 2-333-75 87.10. 17.500.— 15.16.- 3.160. - 5.16.9 11.13.6 1.165.625 LIJSTE VAN EENIGE WEESKINDEREN, WELCKERS GOE DEREN TER WEESKAMER VAN ’S-GRAVENHAGE SIJN BERUSTENDE. Opbrengst. Vermogen. st. p. 1.165.62 6 2-333-75 De kinderen [Theunisge en Cornelis Janss] van Jan Corneliss Couwenhoven hoffs- timmerman [geh. met Jannetje Pieters van Bossy] voor de helfte aldaer De kinderen [Janneken, Clara, Adriaan en Catharina] van Johan Libert [gehuwd ge weest met Catharina Beun] als erffgen. van cap. [Johan] van Beunen Het weeskint [Heindrich Hanss] van Hans Marcus [gehuwd geweest met Hendrickje v. Ravesteyn] als erfgenaam van Aldert Claess v. Ravesteyn Elisabeth Paulus van Heynsbergen [als erfgen. van Pieter Claess. v. Heynsbergen] [Maria, Claes en Gillis van d. Meer] D’erff- genamen van Heijltge Mattijs van Lierop [huisvrouw van Claes van der Meer] D’erffgenamen van Sophia Jans [de kinderen van Maritje Arens(en) Corstiaen Frans] Lijsbet Gerrits Vermeulen [wed. Claes Hendriaan van Huyssen, extraordinaris- bode van de Staten-Generaal] De kinderen v. Adriaen Houckwater D’erffgen. van Neeltge Maertens vanllaes- trecht [hare broeders en zuster] Levina de Vechter [wed. luit. Pieter Mees- trhomme] als erfgen. van Mayken van Diest, geh. met Jacob de Vechter] De drie naergelaten weeskinderen van wijlen den commandeur Soutelande Hans Eelkens, soo voor hem als weegens d’erffgen. van Andries Cool [Jannitge Hobrouck, wed. Pieter Cool]. HAAGSCHE COHIEREN II, (1674). 102 7.000. - I7.IO.- V 5 n 5 J? J 11.13.6 n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1914 | | pagina 112