I°5 f HAAGSCHE COIIIEREN II, (1674). Vermogen. Y) •n n r> 5J 1,600. - 80. 5-—•- 5-~- Opbrengst. st. p. 35-—•- 5.16.9 5.16.9 5.16.9 11.13.6 5-—•- 22.500 22.500. 2.500. 1.000. 1.000. 1.600. 2-333 75 112.10. 12. o. 12.10. 5-~-~ 5-—•- 7.000. 3.000. 7.000.- 2.000.- 1.000. 1.000. 35-—•- 15---- 35-—•- 10. 7.000. 1.165.625 1.165.625 1.165.625 2-333-75 1.000. - 30 Jan. 1656 ondertrouwen Pieter van Teffelen jm. van Tiel en Maria van Kinschot, 15 Juli 1656 ondertrouwen Johan van Teffelen, med. doctor, wonende te ’s Hertogenbosch en Agatha van Kinschot. 2) 26 Mei 1630 ondertrouwden Jhr. Cornells van Aerssen, heer van Wernhout en Juff. Anna Cats, zij waren de ouders van dezen Corn, die in 1661 met Elisabeth Havius was gehuwd, en van Amarentia die volgt. D’ Hr. van Teffelen, wegens 8/i in de wooninge van wijlen den pentionaris Kinschot D'erffgen. van d’Hr. Jan de Voocht Via, D’ Hr. Jasper Ockers !/12 uts. Willem Cornells Roosge Leendert Leendertss Roscam De wed. van Cors Pouwelss van Leeuwen overgeschreven van Leyden Piet Pieterss Overbeek De wed. van Laurens Willems van Outshoorn Arij Leendertss van Meurs Leendert Huybertss van Meurs met d’overschrijving Pieter Huybertss. van Meurs Volcht Segbrouck, beginnende vant Westen. Bastiaen Leendertss D’erffgenamen van Lauris van Rijn De wed. van Maerten Maertens Steenvoorden Jor. Cornelis van Aerssen voor’/n erffgen. inde helft van den boedel van de heer [Jacob] Cats zal. 2) D’Hr. Francois van Steeland nomine uxoris [Amarentia v. Aerssen v.Wernhout] utsupra 80..- Jacob Joosten 11.13.6 Benoorden Houdt. Pieter Joosten Ruyghrock Philip Corssen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1914 | | pagina 115