Niet ingevuld. r uts. uts. uts. uts. uts. uts. Den commis van den Bosch. Den Directeur [Hillebrant] Brandt. Opbrengst. st. p. uts. uts. uts. uts. J) 30 - - 300.—.— 17.10. 60. 40.- - 365--- 60. 180. 72.10. - 50. 50.-.- 50.- 5°-- 50.-.- 50.—.— 50.-.- 3000.Den Heere [Frederik van Dorp, heer] van Maes- dam, bailliu ende dijckgraeff van Rijnlandt. Den Heere [Daniël van Wijngaerden, heer] van Werckendam, als dijckgraeff ende bailliuw vant waterschap van Wourden. 600.Deselve, als hoochheemraet van Delfflandt. 6000.D’Hr. Raedtpentionaris [Gaspar] Fagel. 350.Desselfs clercq. 7300.Mr. Maerten Paeuw, ontfanger generael van Hol- landt ende westvrieslandt. 1200.Desselfs commis 3600.D’Hr. secretaris Mr. Herbert van Beaumont. 1450.Den clercq Pijl. Den clercq de Greeff. Den clercq Cats. Den clercq van den Bussche. Den clercq van Velsen. Den clercq Hulshout. Den clercq Winterack. Den clercq Banck. De Camer van Finantie. Den commis Lense. Den commis Coomans. 1800.Den bouckhouder Bellechiere. 1200.Den bouckhouder Lense. 1100.Den Clercq Ardenne. Den Clercq Hartmans. Den Clercq Pots. Den Clercq Pijl, de jonge. Den Clercq de Vos. Den Clercq Ardenne de jonge Den Clercq Bronsvelt. HAAGSCHE COHIEREN II, (1674). I09 I5°- 2000. 1600. IOOO.-- uts. IOOO. 100.—.— 80. 90. 60. 55--- 55-~ 55---- 55—-~ 55---- 55---- 55--- 1200. 800.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1914 | | pagina 119