uts. 2250. uts. uts. D’Hr. Raedtsheer [Hendrik] Druijff. D’Hr. Raedtsheer [Gijsbert] Rudolphi van Nideck. D’Hr. Raedtsheer [Francois] Fagel. D’Hr. Raedtsheer [Roeland] van Kinschot. 600. 600.- uts. 70.—.— 15—•- Opbrengst. st. p. 55-- 55-~•- 52.10. — 52.10. - 35-—•- 37.10. 5°.—.- 45-—- 215.-.- 127.10 127.10. 127.10. 127.10. 127.10. 127.10. 85 - - 85-- •- 30.—.— 17.10. 30.-.— 30-- 850.- 850- uts. uts. 550.Gerrit Wareman Clopper. 200.— Pijl, wapensnijder. 600. [Genesis[ Paeu, Contrerolleur. De Hoogen Rade in Hollandt. 4300. - D’Hr. president [Reynier] Pauw, Heere ter Horst. 2550.D’Hr. Raedtsheer [Nicolaes] de Bije. 2550.D’Hr. Raedtsheer [Hendrik] Hudde. uts. uts. uts. uts. 1700.D’Hr. Griffier [Iman] Cauw. 1750.Den Griffier [Johan] Coenen. Deselve, als secretaris van de Societeyt. Den Rentmr. Hendrick Buijs. Den deurwaerder Arent Sprenckel. Den deurwaerder Abraham van Tongeren. Het Hoff van Hollandt. 4200.Den Heere [Adriaen Pauw, heer] van Benne- brouck, president. D’Hr. Raedtsheer [Aelbert van] Nierop. Den Clercq Couwenburgh. Den Clercq Comans. 1050.Den Camerbewaerder de Clercq. Den Camerbewaerder Bredenbijl. 700. - Den Camerbewaerder Abraham van Neck. 750.Den brandtmr. Molevelt. 1000.— Den Commis de Ruijt. 900.Harman de Ruijt. 1400.Mr. van der Esch, commiss. vant kleijn zegel. 300.Desselfs Clercq. Den Contrerolleur Kip. Jan Streeckel, klopper. Joost van Hulst. Bastiaen van Veen. HAAGSCHE COHIEREN II, (1674.) IIO 210. 112.10. 350- 42.10. 27.10. 27.10. 27.10. 27.10. 10. 3°-—

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1914 | | pagina 120