van 1 uts. uts. uts. uts. uts. uts. uts. uts. uts. uts. uts. uts. 30—.- 25.—.- 3° - 55---- 55-—•- 30. 30— •- 30.—.- 50.-.- 50.-.- v. Citters. D’Hr. Raedtsheer [Willem] Goes. D’Hr. Raedtsh1’. [Cornells] Fannius, Heere van Outhaerlem. D’Hr. Raedtsh1’. [Cornells] Teresteijn van Halewijn. D’Hr. Raedtsh1’. [Frederik] de Lier, Heere Soetermeer. 2250.D’Hr. Raedtsh1'. [Cornells] Baen. D’Hr. Raedtsh”. [Matheus] Gooi. D’Hr. Raedtsh1’. Benjamin Fagel. D’Hr. Raedtshr. [Adriaan] Pots. D’Hr. Raedtsh1’. [Cornells] de Neijn. D’Hr. Raedtsh1'. [Johan] Munter(s). 2100.D’Hr. Raedtshr. [Aernout] D’Hr. Raedtshr. [Cornells] Ockers. D’Hr. Raedtsh1'. [Franchois] Ketelaer D’Hr. Raedtsh1'. [Paulus Andries] van derMeulen. 2250. - D’Hr. Raedtsh”. [vacature] Den Fiscael [Johan] Ruijsch. D’Hr. Griffier [Willem] Dedel, volgens sijne commissie ter earner alhier vertoont. D’Hr. Griffier [Anthony Gunther van] Kintschot ad idem volgens utsupra. Den Griffier [Isaacq] v. der Tocht, als griffier vande leenen. 500.Deselve, als griffier vant Leenhoff. 600.- Den secretaris [Willem] van Alphen. 1100.— D’Hr. secretaris [Andries van] Strijen 1100.- - Den secretaris [Franchoys] Boot. 600.- Den secrs. [Boudewijn] Drijewegen. 600. - Den secretaris [Johan] Sicxty. Den secretaris [vacature] Den eersten camerbew1’. Verbeecq. 1000.Den eersten deurw1’. van Geulen. Den Rentmeester dan alsoo volgens gedane onderrichtinge geen vast tractement trekt, ende alleen een seeckeren penningh van sijn ontfangh geniet, niet uytgetrocken. HAAGSCHE COHIEREN II, (1674.) Ill 1900. 1OO. IOO. 600. 2100. - 1000. 112.10. 112.10. 112.10. - 112.10. 112.10. 112.10. 112.10. -~ 112.10. 112.10. I05. .- IO5. I05.—.- I05. .- II2.I0 95---- Opbrengst. st. p. II2.IO.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1914 | | pagina 121