32- 43- van Babel door van Troojen Nog twee dito voor f 8.10. Een zinnebeeld voor f 7.10. Een fraai mans Pourtraitje in Miniatuur zijnde Olivier Cromwel, Protector van Engelant voor f 8.5. Een kleyn Landschapje voor f 1.17. Een Landschap van Momper en Breugel voor f 21. De maten zijn hierbij ook vermeld, doch ik vond het onnoodig die hier op te geven. Het Pourtrait van Mr. L’Epine, geweze envoyé van Mr. Savojen, door Bellée voor 11.11. Een stukje zijnde een Tooren (R. van Troyen) voor f 4. Een stukje door Vertange voor ƒ8. Twee stukjes met Paardtjes en ex. voor f 16.15. De Hertog De Hertog van Vendóme. Bij vergelijking van dezen inventaris met den Catalogus of naam- Schilderijen, met derzelver prijzen in het openbaar ver- 33- 34- 1 25. Twee dito voor f 6.10. 37- 38. 39- 40. 41. Lodewijk XV. Als No. 30 te zamen met voor f 40.5. Maria Lescinsky, verkocht als No. 31 te voor 40-5. voor f 18.15. Het portret van No. 31 verkocht Het portret van samen met No. 30 De Hertog van Anjou, verkocht De Hertog van Chartres, van Chatillon. lijst van kocht, uitgegeven door Gerard Hoet in 1752, mij welwillend door Dr. Hofstede de Groot afgestaan bemerkte ik dat de opgaven der curatoren niet geheel juist moet zijn geweest en vul ik die aan met de gegevens aan bovengenoemd werk ontleend. De veiling op 18 Maart liep over 43 nummers, welke nummers ik in margine heb bijgevoegd. De met een kruisje gemerkte stukken zijn niet als verkocht opge nomen in den boedelinventaris. De drie laatste portretten van de hertogen van Chartres, Chatillon en Vendöme komen niet in Hoet’s opgave voor, daarentegen vind ik daarin de nrs. 31 tot en met 43 als volgt omschreven en verkocht. 2IÓ EPISODEN UIT HET LEVEN VAN FRANCESCO LOPES DE LIZ. 28. 29. 30*. 1 42. VlllOUlllUVL.il V.11 VUIlVUUill. 3i-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1914 | | pagina 226