255 geworpen schijnt over het diepe koningsblauw toon daarvan matigt en verheldert.x) De voornaamste, dat wil zeggen de meest voorkomende wijzen van decoreering zijn hiermede wel geschetst. Er zijn echter nog enkele bijzondere, waarop ik de aandacht vestigen moet, terwijl ik trouwens tevens zeggen wil, dat ik daarmede de verscheiden- Zie afbeelding i. en zoodoende de zelden de decoratie heeft losgelaten. Het meesterstuk in dit opzicht is zeker de goudversiering op de groote vaas in het Gemeente Museum waar een gouden net rijk en toch luchtig en elegant - 1 DE HAAGSC1-1E PORCELEINFABR1EK. Tête a tête. (Gemeente Museum.) 12.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1914 | | pagina 265